Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH NGỌC SANG 06/07/2022
3 Trần Đông Mai 06/07/2022
4 Nguyễn Thị The 06/07/2022
5 VŨ YẾN NHI 06/07/2022
6 Mai Quynh Chi 06/07/2022
7 Ngô Đình Ngọc Mai 06/07/2022
8 HỒ NGỌC ĐẠI 06/07/2022 12/07/2022
9 LÊ THỊ NGỌC TUYỀN 06/07/2022 21/07/2022
10 NGUYỄN ĐẠI LÂM - HÀ THỊ THU 06/07/2022 07/07/2022