Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ MƠ 27/01/2021
2 Trương Vân Trường 27/01/2021
3 Lê Thị Thuý Hạnh 27/01/2021
4 Nguyễn Chí Hiếu 27/01/2021
5 TRỊNH THỊ TRÀ KHA 27/01/2021
6 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 27/01/2021
7 TRẦN BẢO ĐẠT 27/01/2021
8 - 27/01/2021 22/02/2021
9 - 27/01/2021 22/02/2021
10 - 27/01/2021 22/02/2021