Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 Lê Phan Thảo Ly 24/01/2022 27/01/2022
5 Lê Phan Thảo Ly 24/01/2022 27/01/2022
6 PHẠM THỊ THANH HÀ 24/01/2022
7 nguyễn thị thu thủy 24/01/2022
8 NGUYỄN THANH TUẤN 24/01/2022 14/02/2022
9 Huỳnh Thị Thùy Trang 24/01/2022 07/02/2022
10 NGUYỄN THỊ TÚ MẬU 24/01/2022 25/01/2022