Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CONG TY TNHH TK MT VA TH HUYNH ĐỆ ANH KHOA 28/09/2021 07/10/2021
2 CONG TY TNHH TK MT VA TH HUYNH DE ANH KHOA 28/09/2021 07/10/2021
3 Huỳnh Kim Suông 28/09/2021 01/10/2021
4 TRẦN THỊ VƯỢNG 28/09/2021 29/09/2021
5 Trịnh Tiểu Kiều 28/09/2021
6 ĐINH THỊ THANH TÂM 28/09/2021
7 TRẦN HỒ HẢI GIANG 28/09/2021
8 Lê Hoài An 28/09/2021
9 Lâm Kim Thu 28/09/2021
10 TRẦN VĂN THI 28/09/2021