Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Chí Sau Mùi 05/12/2021
3 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Dung 05/12/2021
5 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021
6 Nguyễn Thị Sáng 05/12/2021
7 Lê Thị Bé 05/12/2021
8 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021
9 Nguyễn Phú Loan Anh 05/12/2021
10 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021