Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Thị Phượng 27/11/2021
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 27/11/2021
4 CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR 27/11/2021
5 Cty TNHH SX TM DV Khánh Quang Vinh10/03/1993 27/11/2021
6 Đỗ Thị Mỹ Xuân 27/11/2021
7 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU 27/11/2021
8 Đỗ Văn Dũng(CTY TNHH TM TRỌNG TÂM) 27/11/2021
9 Phạm Thị Mỹ Qúi 27/11/2021
10 VŨ TẤN THÀNH 27/11/2021