Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Anbotsuto 28/01/2022
3 LÊ VĂN TIẾN 28/01/2022
4 PHẠM THỊ THANH THƯƠNG 28/01/2022
5 CTY TNHH VT ĐS Việt Phước 28/01/2022 09/02/2022
6 Huỳnh Muối 28/01/2022 09/02/2022
7 VÕ QUỐC DŨNG 28/01/2022 18/02/2022
8 NGUYỄN THANH VŨ 28/01/2022 18/02/2022
9 ĐỖ TIỀU THẢO 28/01/2022 18/02/2022
10 PHẠM HOÀNG LINH 28/01/2022 07/02/2022