Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HÀNG MAI NGỌC 18/10/2021
2 nguyễn thị lê nguyệt 18/10/2021
3 TỐNG THỊ THU HẰNG 18/10/2021 21/10/2021
4 Nguyễn Hiếu Nghĩa 18/10/2021
5 NGUYỄN HUỲNH 18/10/2021 21/10/2021
6 CÔNG TY TNHH DM&C 18/10/2021 01/11/2021
7 ĐẶNG THỊ THU XUÂN 18/10/2021 21/10/2021
8 LÝ THỊ THU NGA 18/10/2021 22/11/2021
9 Bùi Nguyên Khánh 18/10/2021 19/10/2021
10 CÔNG TY TNHH DM&C 18/10/2021 01/11/2021