Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐÀO VĂN CHÍ 20/09/2021
2 TRẦN VĂN THI 20/09/2021
3 Nguyễn Hữu Khiên 20/09/2021
4 BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDKV QUẬN 12 20/09/2021 11/10/2021
5 TRẦN VĂN HOÀNG 20/09/2021 27/09/2021
6 BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDKV QUẬN 12 20/09/2021 11/10/2021
7 PHAM TRAN DIEU THOA 20/09/2021
8 THAI THI KIM QUY 20/09/2021
9 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 20/09/2021 22/09/2021
10 Hứa Ngọc Vân Lam 20/09/2021 10/10/2021