Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN HOÀNG 25/10/2021
3 NGUYỄN THỊ HỒNG 25/10/2021
4 HUỲNH TÚ UYÊN 25/10/2021
5 Nguyễn Chí Cường 25/10/2021 28/10/2021
6 Trần Thị Mỹ Hương 25/10/2021
7 LƯƠNG THỊ THƠ 25/10/2021
8 Đào Hữu Lộc 25/10/2021 03/11/2021
9 Đào Hữu Lộc 25/10/2021 03/11/2021
10 NGÔ VĂN TIẾNG 25/10/2021