Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ NGỌC LÂM 26/10/2021
3 Nguyễn Trọng Đức 26/10/2021
4 NGUYỄN QUỐC TRUYỀN 26/10/2021
5 NGUYỄN QUANG ĐẠI 26/10/2021
6 TRẦN THỊ THANH MINH 26/10/2021
7 Nguyễn Trọng Đức 26/10/2021
8 vũ thị hồng yến 26/10/2021
9 nguyễn lợi 26/10/2021
10 NGUYEN SON HA 26/10/2021