Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng thị phượng kiều 07/10/2022
3 Hồ thị tuyết lang 07/10/2022
4 Trần Hoàng Nhân 07/10/2022
5 LƯU HỒNG 07/10/2022
6 TRỊNH THỊ LIỄU 07/10/2022
7 TRẦN PHƯƠNG THÙY 07/10/2022
8 Hoàng thị phượng kiều 07/10/2022
9 TRẦN KẾ HÀO 07/10/2022 21/10/2022
10 Lâm Thị Vân 07/10/2022 22/11/2022