Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cao Thị Hồng Diễm 20/05/2022
3 Nguyễn Thành Tâm 20/05/2022
4 Lê Thùy Dương 20/05/2022
5 LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG 20/05/2022
6 Lê Thị Huyền Anh 20/05/2022
7 Mai Đào Thúy Ngọc 20/05/2022
8 Cao Thị Hồng Diễm 20/05/2022
9 CÔNG TY TNHH ANGLO ASIAN ECO FIRE PROTECTION 20/05/2022
10 vòng mi lan 20/05/2022