Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CHU NGỌC PHAN 15/05/2021
2 CHU NGỌC PHAN 15/05/2021
3 Nguyễn Ngọc Tùng 15/05/2021
4 Nguyễn Thị Huyền Linh 15/05/2021
5 NGUYỄN THỊ BÍCH THI 15/05/2021
6 HUỲNH NGỌC QUÝ 15/05/2021
7 NGUYỄN TẤT THẮNG 15/05/2021 17/05/2021
8 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 15/05/2021
9 Trương Thị Thủy Tiên 15/05/2021
10 NGUYỄN XUÂN HUY 15/05/2021 31/05/2021