Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VĂN MINH TUẤN 22/09/2021
2 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 22/09/2021
3 Phạm hướng dương 22/09/2021
4 Nguyễn Lê Minh Châu 22/09/2021
5 Lê Thị Thùy Dương 22/09/2021
6 Phan Nguyễn Hải Triều 22/09/2021
7 LÊ VĂN TIẾN 22/09/2021
8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 22/09/2021
9 Nguyễn Ngọc Sương 22/09/2021
10 Trần Gia Kỳ 22/09/2021