Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÂM THỊ HẬU 17/09/2021
2 Lê Hoài Nam 17/09/2021 24/09/2021
3 Lê Hoài Nam 17/09/2021 24/09/2021
4 Trịnh Minh Hòa 17/09/2021 22/09/2021
5 Lê Hoài Nam 17/09/2021 24/09/2021
6 Lê Hoài Nam 17/09/2021 24/09/2021
7 Lê Hoài Nam 17/09/2021 24/09/2021
8 Lê Hoài Nam 17/09/2021 24/09/2021
9 Lê Hoài Nam 17/09/2021 24/09/2021
10 Lê Hoài Nam 17/09/2021 24/09/2021