Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THÀNH LỘC 17/01/2021
2 Nguyễn Thị Hồng Yến 17/01/2021
3 Mai Xuân Toàn 17/01/2021
4 Lê Thị Mỹ Phượng 17/01/2021
5 ĐINH HOÀNG YẾN 17/01/2021
6 Trần Hoàng Chinh 17/01/2021
7 Nguyễn Phú Thịnh 17/01/2021
8 NGUYỄN MẠNH QUANG 17/01/2021
9 Diệp bá lộc 16/01/2021
10 TRỊNH THỊ TRÀ KHA 16/01/2021