Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HỒ HẢI GIANG 27/09/2021
2 Nguyễn Minh Khánh 27/09/2021
3 TRẦN PHƯƠNG 27/09/2021
4 TỪ CHÍ HÙNG 27/09/2021
5 TRƯƠNG VĂN BẰNG 27/09/2021
6 TRẦN CÔNG THÀNH 27/09/2021
7 Vũ Kỳ Nam 27/09/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/09/2021
9 Nguyễn Lê Minh Châu 27/09/2021
10 ĐẶNG HOÀNG NGHĨA 27/09/2021