Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CAO XUÂN CHIÊM 24/10/2021
3 ĐỖ CÔNG TUYỂN 24/10/2021 28/10/2021
4 TRẦN ĐĂNG KHOA 24/10/2021 28/10/2021
5 TRẦN VĂN CHÍNH 24/10/2021 28/10/2021
6 Trần thi sươngMaii 24/10/2021 28/10/2021
7 Nguyễn Bảo Thoa 24/10/2021 28/10/2021
8 HUỲNH NGỌC TUYÊN 24/10/2021 28/10/2021
9 NGẠC MINH HỒNG NHỰT 24/10/2021
10 Nguyễn Thành Tân 24/10/2021 14/10/2021