Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC HẠNH 19/04/2021
2 NGUYỄN THỊ MINH 19/04/2021
3 Nguyễn Quốc Tân 19/04/2021
4 Nguyễn Quốc Tân 19/04/2021
5 Hồ Thị Thu Thủy 19/04/2021
6 TRẦN THỊ DIỄM MY 19/04/2021
7 Trần Nhật Minh 19/04/2021
8 Nguyễn Văn Dũng 19/04/2021 23/04/2021
9 Nguyễn Ngọc Phúc An 19/04/2021
10 NGÔ XUÂN TÚ 19/04/2021 23/04/2021