Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG THỊ KIM PHỐ 07/12/2021
3 Nguyễn Tuấn Anh 07/12/2021
4 CHUNG TÚ PHƯƠNG 07/12/2021
5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN TPI 07/12/2021
6 ĐINH CÔNG THẢO 07/12/2021
7 ĐỖ THỊ NGỌC MAI 07/12/2021
8 Lê Thị Cẩm Tiên 07/12/2021
9 Vũ Thảo Nguyên 07/12/2021
10 NGUYỄN KIM TÀI 07/12/2021