Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI GIA PHÚC 04/12/2021
3 Phạm Thị Phương Thảo 04/12/2021
4 CÔNG TY CỔ PHẦN MODOHO 04/12/2021
5 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 04/12/2021
6 Võ Thị Thanh Nhã 04/12/2021
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN VĂN 04/12/2021
8 TRẦN THỊ NGỌC 04/12/2021
9 le thi bich phuong 04/12/2021
10 Phạm Thị Phương Thảo 04/12/2021