Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Kim Du 18/09/2021
2 Trần Thị Kim Du 18/09/2021
3 Đỗ Thị Thùy Dương 18/09/2021 23/09/2021
4 LÊ THỊ HUỆ 18/09/2021
5 LÂM THỊ HẬU 18/09/2021
6 NGUYỄN LÊ HỒNG 18/09/2021
7 Nguyễn Thảo 18/09/2021 23/09/2021
8 Nguyễn Thị Bích Nga 18/09/2021
9 Trường Tiến 18/09/2021
10 Đồng Thị Huỳnh Nhi 18/09/2021