Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ PHƯỢNG 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Phụng 03/12/2021
4 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
5 Trần Thị Hương Ly 03/12/2021
6 Ngô Hiền Thục 03/12/2021
7 Trung tam Xuc tien Du lich - So Du lich 03/12/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN MINH PHÚC 03/12/2021
9 Ngô Hiền Thục 03/12/2021
10 Từ Minh Thư 03/12/2021