Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐÀM VŨ KHANH 19/01/2021
2 Lê Thanh Hằng 19/01/2021
3 Đỗ Hữu Ý 19/01/2021
4 PHAN THÀNH LỄ 19/01/2021
5 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN 19/01/2021
6 Nguyễn Như Bình 19/01/2021
7 BÙI THỊ THÙY LINH 19/01/2021
8 Lê Trúc Huyền 19/01/2021
9 Võ Văn Vương 19/01/2021
10 HOÀNG BÍCH VÂN 19/01/2021 25/01/2021