Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Tú Hoài 21/01/2022
3 Trần Hữu Hiệp 21/01/2022
4 PHẠM THANH HÀ 21/01/2022
5 TRẦN THỊ ÁI KIỀU 21/01/2022
6 Lâm Kim Thu 21/01/2022
7 NGUYỄN NGỌC THANH 21/01/2022 24/01/2022
8 NGUYỄN LƯƠNG OANH 21/01/2022 24/01/2022
9 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU 21/01/2022 24/01/2022
10 NGUYỄN NGỌC HOÀNG YẾN 21/01/2022 24/01/2022