Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thanh Lợi 27/09/2022
3 Võ Thị Bích Vân 27/09/2022
4 Tăng Thục Mỹ 27/09/2022
5 LÊ THÙY DƯƠNG 27/09/2022
6 Hoàng Trọng Thi 27/09/2022
7 Lê Thanh Lợi 27/09/2022
8 Võ Thị Bích Vân 27/09/2022
9 Trương Mỹ Tiên 27/09/2022
10 LÊ THÙY DƯƠNG 27/09/2022