Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ CÁNH 27/11/2021
3 Trần Diễm Thu 27/11/2021
4 Trần thị kim thoa 27/11/2021
5 NGUYỄN CHÍ TRUNG 27/11/2021
6 PHAN VĂN THU 27/11/2021
7 Hứa Hữu Duy 27/11/2021
8 Quách Huân Cường 27/11/2021 02/12/2021
9 NGUYỄN THỊ THU VÂN 27/11/2021 03/01/2022
10 NGUYỄN VĂN NINH 27/11/2021 03/01/2022