Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Phượng 03/12/2021
3 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Nguyệt 03/12/2021
5 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 03/12/2021
6 Hồ Thị Kim Ngọc 03/12/2021
7 Trần THị Mộng Tuần 03/12/2021
8 LÊ THỊ LINH NGÀN 03/12/2021
9 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Châu ÂU 03/12/2021
10 LÊ THỊ LINH NGÀN 03/12/2021