Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Hoàng Quân 23/09/2021 28/09/2021
2 Tạ Kim Yến 23/09/2021 28/09/2021
3 VÕ QUANG THUẬN 23/09/2021 28/09/2021
4 PHAN PHÙNG HƯNG 23/09/2021 24/09/2021
5 TRƯỚNG THIỆU MINH 23/09/2021 24/09/2021
6 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021
7 PHAN PHÙNG HƯNG 23/09/2021 24/09/2021
8 Nguyễn Thành Nhân 23/09/2021
9 HUỲNH TIẾN THÀNH 23/09/2021 28/09/2021
10 NGUYỄN HỮU CẢNH 23/09/2021