Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ QUỐC CƯỜNG 09/12/2021 10/12/2021
3 Bùi Thị Bích Hà 09/12/2021
4 HUYỀN TÔN NỮ KIM ANH 09/12/2021
5 Nguyễn Thị Thanh loan 09/12/2021
6 NGUYỄN THỊ KIM THOA 09/12/2021
7 Lê Văn Thành 09/12/2021
8 BÙI NGỌC NGHĨA 09/12/2021
9 DIỆP LỆ NGỌC 09/12/2021
10 HỒ THỊ THANH THUỲ 09/12/2021