Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
3 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
4 HUỲNH THỊ KIM NGUYÊN 26/10/2021
5 TRẦN TRUNG NGUYÊN 26/10/2021
6 Phan Ngọc Luân 26/10/2021
7 HÀ NGỌC HIỆP 26/10/2021
8 Lê Thị Huyền Anh 26/10/2021 29/10/2021
9 Trương Thị Xuân Đào 26/10/2021
10 Lê Thị Huyền Anh 26/10/2021 29/10/2021