Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Trọng Tín 23/09/2021
2 DƯƠNG QUỐC QUYỀN 23/09/2021
3 HUỲNH THỊ HƯƠNG LAN 23/09/2021
4 Nguyễn Bảo Ngọc 23/09/2021 28/09/2021
5 Lê Võ Thùy Trang 23/09/2021 28/09/2021
6 Nguyễn Bảo Ngọc 23/09/2021 28/09/2021
7 Lê Phan Thảo Ly 23/09/2021 28/09/2021
8 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021 29/09/2021
9 TRẦN VĂN THI 23/09/2021
10 Nguyễn Hoàng Mai Khanh 23/09/2021 28/09/2021