Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HOÀNG GIANG 15/06/2021
2 Phạm Thị Hồng 15/06/2021
3 ha doan cuong 15/06/2021
4 NGUYỄN HOÀNG GIANG 15/06/2021
5 Lương Quốc Anh 15/06/2021
6 Trần Thủy Tiên 15/06/2021
7 Cao Ánh Nguyệt 15/06/2021
8 Phạm Như Quỳnh 15/06/2021
9 Nguyễn Quốc Tân 15/06/2021
10 ĐỖ TRỌNG HOÀNG 15/06/2021