Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thùy Trang 20/01/2022
3 TRẦN XUÂN MAI 20/01/2022
4 Trần Thị Ngọc Thanh 20/01/2022
5 LÂM QUANG HIẾU 20/01/2022
6 Nguyễn Văn Khải 20/01/2022
7 HÀ NHẬT HÒA 20/01/2022 10/02/2022
8 LÊ THỊ LIÊN 20/01/2022 21/01/2022
9 TRƯƠNG HỚN TUYÊN 20/01/2022
10 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 20/01/2022 21/01/2022