Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Thanh Thảo 20/09/2021
2 Lê Thùy Trang 20/09/2021 23/09/2021
3 Phạm Văn Hiền 20/09/2021
4 TRẦN VĂN HOÀNG 20/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 20/09/2021
6 NGUYỄN NGỌC CẨM HƯƠNG 20/09/2021
7 đỗ sơn lâm 20/09/2021
8 Trương Thúy Ngọc 20/09/2021 27/09/2021
9 TRẦN QUỐC HUY 20/09/2021 27/09/2021
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 20/09/2021 27/09/2021