Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Tuyết Lan 23/04/2021
2 Trần Hương Trà My 22/04/2021
3 Huỳnh Kim Phụng 22/04/2021
4 Nguyễn Thanh Quỳnh Chi 22/04/2021
5 Nguyen thi quyen 22/04/2021
6 Hoàng công Tuấn 22/04/2021
7 Lê Thị Thùy Dương 22/04/2021
8 Lê Thị Thùy Dương 22/04/2021
9 NGUYỄN VĂN NGANG 22/04/2021
10 TRẦN THU THỦY 22/04/2021