Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ NGỌC SƠN 05/07/2022
3 LÊ HOÀN YẾN 05/07/2022
4 VÒNG THỊ MỸ LINH 05/07/2022
5 UÔNG ANH THƯ 05/07/2022
6 Trần Trung Kiên 05/07/2022
7 THAI THI KIM QUY 05/07/2022
8 Nguyễn Thị Đăng An 05/07/2022
9 LÊ NGUYỄN NHƯ HUỲNH 05/07/2022
10 HUỲNH VĂN ĐỨC THỊNH 05/07/2022