Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tường Vi 18/01/2022
3 Nguyễn Quang Hiền 18/01/2022
4 TRƯƠNG THỊ TUYẾT 18/01/2022
5 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG 18/01/2022
6 TRANG PHƯỢNG HẰNG 18/01/2022
7 LÊ MINH ĐỨC 18/01/2022 21/01/2022
8 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG 18/01/2022
9 Nguyễn Quang Hiền 18/01/2022
10 VŨ ĐÌNH ĐÃNG 18/01/2022 08/02/2022