Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
2 Đào Vũ Hải Bình 20/10/2021
3 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/10/2021
4 Phuong thi nguyet 20/10/2021
5 DƯƠNG THỊ HỒNG DUYÊN 20/10/2021
6 LÊ THỊ TRÚC ĐÀO 20/10/2021
7 nguyễn thị lê nguyệt 20/10/2021
8 ha doan cuong 20/10/2021
9 NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠT 20/10/2021 25/10/2021
10 NGUYỄN THỊ VĨNH THÚY 20/10/2021 25/10/2021