Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Minh Trung 19/10/2021
2 Trần Minh Trung 19/10/2021
3 Lê Thị Huyền Anh 19/10/2021
4 Trần Minh Trung 19/10/2021
5 DƯƠNG THỊ TỐ NHƯ 19/10/2021
6 Trần Minh Trung 19/10/2021
7 Thượng Thị Ngọc Trinh 19/10/2021
8 Do Doan Thuy Linh 19/10/2021
9 Nguyễn Minh Khánh 19/10/2021
10 Lê Thị Huyền Anh 19/10/2021