Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Lê Thế Minh 16/05/2022
4 TRẦN DIỄM PHƯƠNG 16/05/2022
5 MAI THỊ HỒNG DUNG 16/05/2022 18/05/2022
6 trần yến 16/05/2022
7 Đỗ Trung Quân 16/05/2022 19/05/2022
8 PHẠM QUỐC VĨ 16/05/2022 18/05/2022
9 ĐẶNG THỊ THU HUYỀN 16/05/2022 19/05/2022
10 trần yến 16/05/2022