Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM TỐNG MINH THÀNH 04/12/2020
2 QUÁCH THANH VŨ 04/12/2020
3 Ngô Hoàng Nguyễn Đạt Vũ Linh 04/12/2020
4 HÀ THỊ THÙY LINH 04/12/2020
5 DƯƠNG THI THIÊN TRANG 04/12/2020
6 nguyen viet nguyen 04/12/2020
7 Nguyễn Thanh Hồng 04/12/2020
8 TRIỆU TUẤN ĐIỀN 04/12/2020
9 Đặng Thị Thanh Trang 04/12/2020
10 Lưu Thanh Trang 04/12/2020