Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG 06/05/2021
2 Bùi Thục Tuệ Thanh 06/05/2021
3 tiết hưng an 06/05/2021
4 Nguyễn Thanh Trúc 06/05/2021
5 Lê Thị Huyền Anh 06/05/2021
6 Huỳnh Ngọc Lan Anh 06/05/2021
7 TRƯƠNG KIM QUAN 06/05/2021
8 Nguyễn Thị Út 06/05/2021
9 NGUYỄN TRƯỜNG KỲ 06/05/2021
10 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 06/05/2021