Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Thanh Huyền 20/09/2021
2 TRƯƠNG THỊ MAI TRANG 20/09/2021
3 NGUYỄN VĂN ĐẠI 20/09/2021
4 TRƯƠNG THỊ MAI THI 20/09/2021
5 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 20/09/2021
6 Cao Ánh Nguyệt 20/09/2021
7 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 20/09/2021
8 LÊ HOÀNG THỊ CẨM DUNG 20/09/2021 22/09/2021
9 NGUYỄN ANH ĐÀO 20/09/2021 23/09/2021
10 nguyễn tiến vĩnh 20/09/2021