Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÔNG SEN VIỆT NAM 03/12/2021
3 Lê Minh Dung 03/12/2021
4 Bùi Vân Khánh 03/12/2021
5 Đoàn Thị Huệ 03/12/2021
6 Đặng Thị Yến Ngọc 03/12/2021
7 Công ty TNHH HRCloud Viet Nam 03/12/2021
8 Lê Thị Huỳnh Giao 03/12/2021
9 Nguyễn thị thu hồng 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THOA 03/12/2021