Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trịnh Phi Yến 23/05/2022
3 Nguyễn Đình Cường 23/05/2022
4 PHÙNG NGỌC THU 23/05/2022
5 NGUYỄN THỊ BÍCH TY 23/05/2022
6 ĐOÀN VĂN ĐÔNG 23/05/2022
7 Nguyễn Thị Quỳnh Như 23/05/2022
8 LÊ LAN 23/05/2022
9 Hoàng Thị Kim Hằng 23/05/2022
10 NGUYỄN THU HÀ 23/05/2022