Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hạnh 19/05/2022
3 Ngô Thị Thu Trúc 19/05/2022
4 DƯƠNG VĂN LỰC 19/05/2022
5 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 19/05/2022
6 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 19/05/2022
7 Huỳnh Nguyễn Đăng Quang 19/05/2022
8 NGUYEN THI HONG ANH 19/05/2022
9 Nguyễn Thị Trang Thư 19/05/2022
10 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ GIA CÔNG DŨNG XÍU 19/05/2022