Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ THANH TRÀ 28/05/2022
3 Cao Minh Hồng 28/05/2022
4 Võ Hà Nhật Linh 28/05/2022
5 Hồ Thị Kim Phương 28/05/2022
6 CÔNG TY TNHH SX NHỰA TRƯỜNG THÀNH 28/05/2022
7 Nguyễn Thanh Tùng 28/05/2022
8 Dang kim lien 28/05/2022
9 CÔNG TY TNHH HOÀNGG TUẤN 28/05/2022
10 LẠI NGUYỄN BÁCH KHOA 28/05/2022