Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRỌNG HOAN 05/10/2022
3 Nguyễn Trương Thụy Trúc Phương 05/10/2022
4 NGUYỄN ĐINH TÙNG 05/10/2022
5 PHẠM THỊ NGUYÊN THƯ 05/10/2022
6 Trần Lê Vân Anh 05/10/2022
7 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 05/10/2022
8 NGUYỄN QUÝ THỌ 05/10/2022
9 Trương Chí Hùng 05/10/2022
10 DƯƠNG BẢO NGỌC 05/10/2022